polityka prywatności

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Poniżej informujemy w sposób przejrzysty i zrozumiałym językiem o zbieraniu danych i jego zakresie, do czego wykorzystywane są dane klienta oraz jakie przysługują jemu prawa.

Klient ma prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy (odbiorcach) i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Klientowi przysługuje również prawo do żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia oraz przeniesienia tych danych. Klient ma prawo do pytań na ten temat lub cokolwiek związanego z ochroną danych, może w każdej chwili skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych jest wymieniona w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz znaleźć szczegółowe informacje o swoich prawach i szczegółowe wyjaśnienia w punkcie 6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dane klienta będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej.

1.) Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

W rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych, podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi odpowiada za cele i sposób przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, dane kontaktowe itp.) decyduje.

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Oli&Niki
właściciel: Kai Miodek
Stockholmstr. 12
24109 Kiel
e-mail: kontakt@oli-niki.pl

2.) Jakie dane są zbierane i przetwarzane na naszej stronie internetowej?

2.1.1 Zautomatyzowane zbieranie danych:

Za każdym razem, gdy klient odwiedza naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera odwiedzającego w tak zwanych plikach dziennika serwera. Niektóre z tych danych są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej. Nie są łączone z danymi z innych źródeł. Gromadzone są następujące dane:

     odwiedzane strony

     używane typy i wersje przeglądarek

     system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp

     witryna internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny

     aata i godzina uzyskania dostępu do strony

     dostawca usług internetowych komputera uzyskującego dostęp

     używany adres protokołu internetowego (adres IP).


Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. W tym przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest niezawodne i bezbłędne działanie naszej strony internetowej. Nie ma innego przetwarzania tych danych.

2.2 Gromadzenie danych osobowych

2.2.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i przetwarzania umowy


Utworzenie konta klienta na naszej stronie internetowej odbywa się dobrowolnie. Rejestracja nie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane są gromadzone tylko w wymaganym minimum, obowiązkowe informacje można rozpoznać po odpowiednio oznaczonych polach wprowadzania. Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie i bezpłatnie. Jeżeli klient chce usunać swoje dane, powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych. Jest to wspomniane w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Wykorzystujemy dane klienta wyłącznie w celu, w jakim się zarejestrowałeś lub w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z klientem umowy lub wykonania czynności przedumownej.

Zebrane dane klienta zostaną zablokowane po zrealizowaniu zamówienia, po zakończeniu relacji biznesowej lub po usunięciu konta klienta i usunięte po wygaśnięciu okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, chyba że wyraził on zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych.

2.2.2 Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z naszego adresu e-mail lub funkcji kontaktowej

W przypadku wiadomości e-mail lub wiadomości przez formularz kontaktowy przechowujemy dane klienta do czasu przetworzenia jego wiadomości. Obowiązkowe informacje w masce formularza kontaktowego można rozpoznać po odpowiednio oznaczonych polach wprowadzania. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania klienta.Dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość klienta lub przetworzenie zapytania klienta.

2.2.3 Funkcja Newsletter, przetwarzanie danych i możliwość wniesienia sprzeciwu.

2.2.3.1 Zarejestrowanie klienta do subskrypcji naszego newslettera:


Jeśli kliet zapisze się do naszego bezpłatnego newslettera, dane z maski rejestracyjnej zostaną przesłane do nas. Obowiązkowe informacje można rozpoznać po odpowiednio oznaczonych polach wprowadzania i są one ograniczone do wymaganego minimum (adres e-mail). W celu przetwarzania danych uzyskuje się zgodę podczas procesu rejestracji i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych, jeśli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie.

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a jedynie będą wykorzystywane do wysyłania newsletterów. Subskrypcja newslettera (zgoda klienta) może zostać odwołana w dowolnym momencie na przyszłość. Aby odwołać swoją zgodę, w każdym biuletynie znajduje się link do wypisania się z biuletynu, ale można też opcjonalnie zrezygnować bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej. Życzenie rezygnacji z otrzymywania newslettera można oczywiście skierować również bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Jest to wspomniane w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po wypisaniu się z newslettera dane zostaną usunięte, chyba że klient wyrazili zgodę na dalsze ich wykorzystywanie lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania (co wyjaśniono poniżej w punkcie 2.2.3.2), co jest dozwolone przez przepisy prawa.

2.2.3.2 Kiedy wysyłamy biuletyny do naszych obecnych klientów

Jeśli klient zakupi towary lub usługi na naszej stronie internetowej i poda swój adres e-mail, możemy go wykorzystać do wysyłania biuletynu, o ile nie wyrazi wobec tego sprzeciwu. W takim przypadku za pośrednictwem newslettera wysyłana będzie wyłącznie reklama bezpośrednia podobnych towarów lub usług z naszego asortymentu. Podstawą prawną wysyłki newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie klientowi spersonalizowanych reklam. W każdej chwili klient ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych w tym celu ze skutkiem na przyszłość. W celu wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych. Jest to wspomniane w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

2.3 Udostępnianie danych podmiotom trzecim w celu wykonania umowy

2.3.1 Przekazywanie ogólnie dostawcom usług spedycyjnych i bankom

W przypadku transakcji płatniczych i, jeśli to konieczne, w celu dostawy towarów, przekazujemy dane osobowe usługodawcom (stronom trzecim) w niezbędnym minimalnym zakresie, o ile jest to konieczne do wykonania umowy.

Jeśli przekazujemy dane klienta dostawcy usług spedycyjnych (takim jak DHL, DPD, UPS Hermes lub GLS), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który pozwala nam przetwarzać dane, które są możliwe, jeśli jest to konieczne do wykonania zawartej umowy z klientem lub do wykonania czynności poprzedzającej zawarcie umowy. Oprócz podania imienia i nazwiska klienta oraz adresu, gdy meble są dostarczane na palecie, Numer telefonu i adres e-mail klienta zostaną przekazane firmie spedycyjnej, aby mogła skoordynować dostawę z klientem.

Jeżeli przekazujemy dane klienta płatnicze bankowi, któremu zleciliśmy przetwarzanie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy z lub jest zobowiązany do podjęcia działań przedumownych.

2.3.2 Dostawcy płatności

Na naszej stronie klient może wybierać spośród różnych dostawców usług płatniczych. Poniżej informujemy, jakie dane są przekazywane i jaka jest sytuacja prawna, na której się to odbywa:

2.3.2.1 PayPal/Paypal Plus

Jeśli klient wybierze tego dostawcę usług płatniczych, dane wymagane do dokonania płatności zostaną przekazane do PayPal (PayPal Europe, S.à.rl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych, jeżeli klient wyraził zgodę na przetwarzanie oraz art. 6 ust. Rozporządzenie o ochronie danych (DSGVO), które umożliwia nam przetwarzanie danych, jeśli jest to konieczne do wykonania zawartej z klientem umowy lub do wykonania czynności przed zawarciem umowy. W każdej chwili klient ma prawo do odwołania swojej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Jeśli klient wybierze metody płatności PayPal Plus „karta kredytowa”, „faktura”, „polecenie zapłaty” lub „płatność ratalna PayPal”, jeśli są oferowane, firma PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji kredytowych na rzecz klienta. Raport kredytowy może zawierać wartości scoringowe (=wartości prawdopodobieństwa). Tak zwane wartości scoringowe są oparte na naukowo uznanym procesie matematyczno-statystycznym. Dane klienta adresowe są również (ale nie wyłącznie) uwzględniane przy obliczaniu wartości punktowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie tożsamości lub wypłacalności klienta.

W każdej chwili klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Firma PayPal może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania, wykorzystywania i przesyłania danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności umownych przez firmę PayPal, jest to wymagane przez prawo lub wymagane przez sąd lub organ.

Jeśli klient chce się sprzeciwić wykorzystaniu swoich danych lub chce powiadomić nas o zmianach w przechowywanych danych, może skontaktować się bezpośrednio z PayPal. Więcej informacji na temat zasad ochrony danych PayPal można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

3.) Czym są pliki cookies i jakie dane są przetwarzane?

3.1 Pliki cookie ustawione przez naszą stronę internetową


Nasz serwis wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby przeglądarka wywołująca była identyfikowana nawet po zmianie strony. Na przykład, aby zapisać i przesłać pozycje w koszyku lub dane logowania. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu klienta  i umożliwiają jemu rozpoznanie przy następnej wizycie na stronie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku naszym uzasadnionym interesem jest zaoferowanie klientowi technicznie wolnej od błędów i zoptymalizowanej funkcjonalnie strony internetowej.

Jeśli przechowujemy inne pliki cookie (np. od firm partnerskich lub w celu analizy zachowania klienta podczas surfowania) na jego urządzeniu, szczegółowo poinformujemy o tym poniżej.

Klient może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie, a następnie zezwalała na te pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Klient może również ogólnie wyłączyć akceptację plików cookie lub akceptować je tylko w określonych przypadkach. Klient może również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ustawione pliki cookie były usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
Jeśli przechowujemy inne pliki cookie (np. od firm partnerskich lub w celu analizy Twojego zachowania podczas surfowania) na Twoim urządzeniu, szczegółowo poinformujemy Cię o tym poniżej.

3.2 Funkcje komentowania na naszej stronie internetowej

Nie są przez nas używane.

3.3 Analiza internetowa/marketing
3.3.1 Marketing internetowy


Korzystanie ze śledzenia konwersji Google AdWords

Ta strona korzysta z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” oraz, w ramach Google AdWords, śledzenia konwersji firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowej możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które Cię interesują, uatrakcyjnieniem naszej strony internetowej i uzyskaniem uczciwej kalkulacji kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords umieszczoną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli klient nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować to użycie, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. W takim przypadku klient nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Adwords w oparciu o nasz uzasadniony interes w ukierunkowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych „Privacy Shield”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat przepisów Google dotyczących ochrony danych można znaleźć pod następującym adresem internetowym: http://www.google.de/policies/privacy/

Klient może trwale dezaktywować pliki cookie dla preferencji reklamowych, zapobiegając ich tworzeniu, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne lub dostępne tylko w ograniczonym zakresie, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie.

3.4 Media społecznościowe/wtyczki

Nie są przez nas używane.

4.) W jaki sposób zabezpieczane są dane?

Transmisja danych osobowych jest szyfrowana wyłącznie za pośrednictwem połączenia SSL lub TLS. Dotyczy to wiadomości za pośrednictwem naszej funkcji kontaktowej, a także danych o  zamówieniu i transakcjach płatniczych. Szyfrowanie zapobiega przechwytywaniu i przeglądaniu poufnych danych osobowych przez nieupoważnione osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zaczyna się od „https://” (oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki).

Dane przechowywane w systemach na naszej stronie są chronione hasłami i nie mogą być przeglądane przez nieupoważnione osoby trzecie.

Transmisja danych w Internecie, na przykład podczas wysyłania wiadomości e-mail, nie jest w 100% bezpieczna iw niektórych przypadkach mogą występować luki w zabezpieczeniach.

5.) Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

To, jak długo są przez nas przechowywane dane osobowe klienta, zależy od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania. Okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa handlowego i podatkowego wynoszą 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane. Po upływie terminów dane są regularnie usuwane, chyba że są one nadal potrzebne do rozpoczęcia lub wykonania umowy lub mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu.

6.) Jakie prawo ma klient w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych?

Poniżej wymieniamy prawa, które przysługują klientowi na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w stosunku do administratora danych. Osoba odpowiedzialna jest wymieniona w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Jeśli dane osobowe klienta są przetwarzane, jest „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

6.1 Prawo klienta do informacji zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Klient może zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych informacji, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, klient może również zażądać informacji o następujących informacjach o celach, w których te dane osobowe są przetwarzane; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe klienta zostały lub zostaną ujawnione; planowany okres przechowywania danych osobowych, które jego dotyczą, lub, jeśli nie jest możliwe określenie konkretnych informacji, kryteria ustalania okresu przechowywania; istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących danych osobowych klienta , istnienia prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego (odpowiedzialny jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym mamy siedzibę - adresy i linki można znaleźć tutaj); wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą (tj. od Ciebie); istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z Art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą .

Klient ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście klient może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przekazaniem.

6.2 Prawo klienta do sprostowania zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które jego dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.

6.3 Prawo klienta do usunięcia zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Klient może zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w Art. 17 ust.1 RODO.

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

6.4 Prawo klienta do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Klient ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych ograniczenia przetwarzania, o ile sprawdzana jest prawidłowość danych osobowych, które jego dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych , osoba odpowiedzialna za dane osobowe, które nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad twoimi powodami.

6.5 Prawo klienta do informacji zgodnie z art. 19 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeżeli klient zażąda od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące jego danych osobowych, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Klient ma prawo do bycia poinformowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

6.6 Praw klienta do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie dane osobowe, które jego dotyczą i które dostarczył osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, której dane osobowe zostały przekazane, o ile jest to technicznie wykonalne.

To prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana administratorowi danych.

Prawo do przenoszenia danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.

6.7 Prawo klienta do cofnięcia udzielonych oświadczeń o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W każdej chwili klient ma prawo do odwołania swojej zgody zgodnie z prawem o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania, dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania, które nie wymaga zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Klient ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między klientem a osobą odpowiedzialną, jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna i te przepisy prawne przepisy podejmą odpowiednie środki w celu ochrony praw klienta i wolności oraz jego prawnie uzasadnionych interesów lub za jego wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 RODO, chyba że ma zastosowanie artykuł 9 ustęp 2 litera a lub g RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw i wolności oraz twoich uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt 6.8.1 i 6.8.3, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw klienta i wolności oraz jego prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoby odpowiedzialnej, przedstawienia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

6.9 Prawo klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa, że że przetwarzanie jego danych osobowych jest sprzeczne z naruszeniem RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na podstawie Art. 78 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

+++++++++++++++++++++++++++++++

6.10 PRAWO DO SPRZECIWU

Klient ma prwo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych nie przetwarza już danych osobowych, które dotyczą klienta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe klienta są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli klient wzniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe, które jego dotyczą, nie będą już przetwarzane do tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego klient ma możliwość – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, które wykorzystują specyfikacje techniczne.
+++++++++++++++++++++++++++++

 

zapisz się do newslettera: