regulamin

Regulamin


1. Ogólne

Regulamin sklepu obowiązuje wyłacznie pomiędzy sprzedającym (Oli&Niki) a klientem. Nie uwzględnia się regulaminu kupującego. Inne zastosowanie ma tylko wtedy i w zakresie, w jakim sprzedający pisemnie potwierdza regulamin kupującego.

2. Oferta i zawarcie umowy

Językiem umowy jest język polski. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog online.Po wprowadzeniu swoich danych osobowych i kliknięciu odpowiedniego przycisku w ostatnim kroku składania zamówienia, dokonujesz wiążącego oferta zakupu artykułów znajdujących się w koszyku produktów wyłączonych. Przed złożeniem zamówienia możesz zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzonych danych i skorzystać z funkcji korekty, aby je poprawić i/lub zmienić.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. To automatyczne potwierdzenie odbioru tylko potwierdza, że ​​otrzymaliśmy zamówienie i nie oznacza przyjęcia zamówienia.

Jesteśmy uprawnieni do przyjęcia Twojego zamówienia w ciągu 5 dni od jego otrzymania poprzez przesłanie Ci potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (np. e-mail), w którym potwierdza się realizację zamówienia lub dostawę produktu, lub poprzez wysłanie produktu. Po bezskutecznym upływie terminu ofertę uważa się za odrzuconą, w związku z czym umowa kupna-sprzedaży nie zostaje zawarta.

3. Płatność / Dostawa

Kwota faktury jest płatna z góry - przelew bankowy, blik,  paypal,karta kredztowa.

Dostawa realizowana jest poprzez wysłanie towaru na podany przez klienta adres.
Do dostawy doiliczany jest koszt opakowania i wysyłki określonymi podczas składania zamówienia. W przypadku dostaw za granicę, o ile nie zaznaczono inaczej, cena za opakowanie i wysyłkę naliczana jest odrębnie według wagi. Jeżeli Klient zażąda specjalnego rodzaju przesyłki, która wiąże się z wyższymi kosztami, musi on również ponieść te dodatkowe koszty.

Jeżeli usługa nie jest dostępna z własnej winy, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszelkie już uiszczone świadczenia zostaną mu zwrócone.

4. Uszkodzenia w transporcie

Wszelkie uszkodzenia transportowe należy zgłosić nam w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru. Przesyłkę należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń zewnętrznych (zwłaszcza opakowania) niezwłocznie po otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń odnotować je na liście przewozowym i zgłosić nam. Należy pamiętać, że brak reklamacji lub kontakt z nami nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak w dochodzeniu własnych roszczeń wobec firmy transportowej. Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, w odniesieniu do standardu badania obowiązuje § 377 HGB.

5. Reklamacje i zwroty

Prosimy o kierowanie reklamacji bezpośrednio do nas e-mailem lub telefonicznie. Przesyłki wysyłane w paczce powinny być zwracane na nasze ryzyko. Należy unikać uszkodzeń i zanieczyszczenia produktu. Jeśli to możliwe, prosimy o odesłanie do nas towaru w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

Towary, które nie mogą być wysłane paczką, są odbierane od Konsumenta. Należy wzac po uwage, iż wyżej wymienione warunki nie są wystarczającymi warunkami do skutecznego oswiadczenia prawa odstąpienia od umowy.


6. Prawo odstąpienia od umowy dla klieklientówt

Klient jest to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować


Oli&Niki
Stockholmstr. 12
D-24109 Kiel
właściciel: Kai Miodek
e-mail: kontakt@oli-niki.pl
tel. 792187051


w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu dotrzymania terminu odnośnie odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą skorzystania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odnośnie odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności klienta, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient  zgodził się na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku klient nie poniosi opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem terminu czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane przesyłką kurierską (wysyłka firmą spedycyjną), możemy zorganizować dla klienta przesyłkę zwrotną.

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje:

W przypadku dostawy produktów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub określenie Konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.


7. Formularz odstąpienia od umowy

Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić niżej podany  formularz i odełać go na adres:

Oli&Niki
Stockholmstr. 12
D-24109 Kiel
właściciel: Kai Miodek
e-mail: kontakt@oli-niki.pl


Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących produktów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)


Imię i nazwisko klienta (klientów)


Adres klienta (klientów)Podpis klientów (klientów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)data(*) Niepotrzebne skreślić
8. Gwarancja

Gwarancja podlega regulacjom prawnym.


9. Prywatność

Używamy danych klienta wyłącznie do przetwarzania jego zamówienia. Wszystkie dane klientów są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Gromadzenie i przechowywanie Twoich danych odbywa się w zakresie niezbędnego minimum. Rejestrowane są między innymi następujące dane:

  - Imię i adres
  - numer telefonu
  - adres e-mail

Biuletyn Informacyjny

Jeśli klient zapisze się do newslettera, zapiszemy jego adres e-mail do celów reklamowych i badań rynkowych, dopóki nie zrezygnuje z subskrypcji naszego newslettera.

Informacja i cofnięcie zgody

Zwracamy uwagę, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili klient ma prawo do bezpłatnej informacji, poprawiania, blokowania i usuwania przechowywanych danych. Prosimy o przesłanie e-maila na adres kontakt@oli/niki.pl lub przesłanie nam zapytania pocztą lub faksem.

Oli&Niki
Stockholmstr. 12
D-24109 Kiel
właściciel: Kai Miodek
e-mail: kontakt@oli-niki.pl

Przekazywanie osobom trzecim

Nie przekazujemy danych osobowych klienta, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail, podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody, którą można cofnąć w dowolnym momencie. Wyłączeni z tego są nasi partnerzy serwisowi, którzy potrzebują transmisji danych w celu przetworzenia zamówienia (np. firma spedycyjna, której zlecono dostawę i bank, któremu zlecono przetworzenie płatności). W tych przypadkach jednak zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Twoje zastrzeżenia zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami ustawowymi.

ciasteczka

Strony internetowe wykorzystują w kilku miejscach tzw. cookies. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pomocą plików cookie.


10. Zastrzeżenie tytułu

Dostarczony produkt pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

11. Informacje o kliencie

I. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Bezpiecznych i Poważnych Operatorów Sklepów Internetowych e. V. i poddaliśmy się tam kryteriom egzaminacyjnym oraz pozasądowej komisji arbitrażowej, która jest bezpłatna dla naszych klientów.

http://www.internetsiegel.net/Kryteria testowe.pdf

http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html"


II. Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy i możliwości korekty: Możesz bez zobowiązań umieścić żądany produkt w wirtualnym koszyku. Możesz to wywołać w dowolnym momencie i przeglądać jego treść, poprawiać i/lub usuwać. Jeśli chcesz kupić produkt towar, kliknij „do kasy”. Następnie zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, wybranie metody płatności i potwierdzenie, że zapoznałeś się z informacjami o kliencie. W każdej chwili możesz anulować proces składania zamówienia, zamykając okno przeglądarki lub składając zamówienie. Możesz zobaczyć wszelkie błędy podczas wprowadzania zamówienia w podsumowaniu końcowym i skorzystać z funkcji korekcji, aby je poprawić przed złożeniem zamówienia. Umowa zostaje zawarta zgodnie z punktem drugim naszrgo regulaminu.

III. Główne cechy oferowanych przez nas produktów znajdziesz w opisach produktów w naszej ofercie online.

IV Językiem dostępnym dla zawarcia umowy jest język polski.

V. Czas dostawy można znaleźć w opisie danego produktu. Jeżeli czas dostawy obejmuje niedziele i święta zostanie on odpowiednio wydłużony. 

zapisz się do newslettera: