zwroty

Prawo odstąpienia od umowy dla klieklientówt

Klient jest to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani nie podlega samozatrudnieniu.


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie towar.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować pod adresem:


Oli&Niki
Stockholmstr. 12
D-24109 Kilonia
właściciel: Kai Miodek
e-mail: kontakt@oli-niki.pl
tel. 792187051

adres do wysyłki zwrotnej
Oli&Niki
ul. Młynarska 10d
84-351 Nowa Wieś Lęborska


w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu dotrzymania terminu odnośnie odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą skorzystania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odnośnie odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności klienta, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient  zgodził się na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku klient nie poniosi opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem terminu czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane przesyłką kurierską (wysyłka firmą spedycyjną), możemy zorganizować dla klienta przesyłkę zwrotną.

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Pamiętaj, że zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje:

W przypadku dostawy produktów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub określenie Konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.

7. Formularz odstąpienia od umowy

Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić niżej podany  formularz i odełać go na adres:

Oli&Niki
Stockholmstr. 12
D-24109 Kilonia
właściciel: Kai Miodek
e-mail: kontakt@oli-niki.pl


Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących produktów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Zamówione dnia (*)/otrzymane dnia (*)


Imię i nazwisko klienta (klientów)


Adres klienta (klientów)Podpis klienta (klientów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)data(*) Niepotrzebne skreślić 

zapisz się do newslettera: